The Secret | Bí mật 32/365

From the moment you are born, you have a cosmic partner who never leaves your side throughout your whole life. This cosmic partner unbelievable contacts, and unlimited means and ways of doing anything you want. Time is no obstacle, size is no problem, and space doesn’t exist for your cosmic partner. There isn’t anything your partner cannot do for you.

And all you have to do is follow the cosmic rules. Ask, and then really believe that in the moment you ask, what you desire is already yours.

Imagine it – the entire Cosmic Universe batting for you!

Rhonda Byrne

Ngay từ khoảnh khắc chào đời, bạn đã được định sẵn một người mà suốt đời cũng không rời xa bạn. Người cộng sự tầm vóc vũ trụ này có những liên hệ đáng kinh ngạc cùng những phương thức vô hạn để làm bất cứ điều gì bạn muốn. Thời gian không trở ngại, kích thước chẳng thành vấn đề, và không gian cũng không là rào cản. Chẳng có điều gì mà người cộng sự ấy không thể làm cho bạn.

Tất cả những gì bạn cần làm là tuân theo các quy tắc của vũ trụ. Hãy hỏi, và thực sự tin rằng trong phút giây bạn hỏi, những gì bạn mong muốn đã là của bạn.

Hãy tưởng tượng – toàn bộ Vũ trụ đang chiến đấu vì bạn!

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Anh Trụ thật khéo, hôm nay đúng Giao thừa – Mùng 1, một năm (âm lịch) mới lại bắt đầu, như khoảnh khắc chào đời của Nhâm Dần 2022.

Happy Vietnamese New Year!

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: