The Secret | Bí mật 30/365

Planet Earth and humanity need you. They need you, and that is why you are here.

Rhonda Byrne

Trái Đất và loài người cần bạn. Họ cần bạn, và đó là lý do vì sao bạn đang có mặt ở đây.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Còn đến Trái Đất để làm gì, thì mỗi người tự khám phá vậy. Mỗi người dù lớn hay nhỏ, dù là Tổng thống hay người quét rác, đều có vai trò và sứ mệnh của riêng mình. Ai cũng đáng được tôn trọng.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: