The Secret | Bí mật 29/365

When it comes to love relationships, often people think that they want a particular person. But if you think about it deeply, it is not really the particular person that they want. What they really want is to be blissfully happy with the perfect person. Yet still they try and tell the Universe WHO that person is. If the Universe isn’t delivering, then the message from the Universe is loud and clear: “I just checked twenty years ahead, and the bliss and happiness you deserve will not happen in this relationship.”

Why is it that we think we know more than the one who can see everything?

Rhonda Byrne

Khi nói đến các mối quan hệ yêu đương, người ta thường nghĩ rằng họ muốn có một ai đó cụ thể. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn mới phát hiện, điều họ thực sự muốn không phải là ai đó cụ thể, mà là sự hạnh phúc viên mãn bên một người hoàn hảo. Tuy nhiên, họ vẫn cố gắng nói với Vũ trụ rằng người đó là ai. Nếu Vũ trụ không đáp ứng, thì bạn sẽ nhận được một thông điệp rất to rõ, rằng: “Tôi vừa xem thử hai mươi năm về sau, niềm vui sướng và hạnh phúc mà bạn xứng đáng có được sẽ không xảy ra trong mối quan hệ này.”

Sao chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết nhiều hơn một người có thể nhìn thấy mọi thứ?

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Tương lai của 20 năm tiếp theo, là kết quả từ năng lượng hiện tại mà mình đang có. Mình luôn nghĩ mọi thứ đều có thể thay đổi, quan trọng là cả hai có cùng muốn thay đổi hay không.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: