The Secret | Bí mật 28/365

A feeling that greater possessions, no matter of what kind they may be, will of themselves bring contentment or happiness, is a misunderstanding. No person, place, or thing can give you happiness. They may give you cause for happiness and a feeling of contentment, but the Joy of Living comes from within.

Genevieve Behrend (1881-1960)
Your Invisible Power

Việc cho rằng những khối tài sản lớn hơn, dù là gì đi nữa, đều mang lại sự mãn nguyện hay hạnh phúc, là một sự ngộ nhận. Không ai, nơi nào hay thứ gì có thể đem lại hạnh phúc cho bạn. Chúng có thể là lý do để bạn hạnh phúc và cảm thấy mãn nguyện, nhưng niềm-vui-cuộc-sống lại đến từ bên trong.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Trong lúc dịch bài hôm nay, chiếc TV ngoài phòng khách đúng lúc phát đoạn đối thoại giữa một người mẹ và người yêu của con gái. Như đa số những bộ phim truyền hình khác, người mẹ yêu cầu anh người yêu rời xa cô con gái của mình, vì mong con sẽ được hạnh phúc hơn, với người mà mẹ cho là thế. Nhưng tương lai thế nào, liệu có hạnh phúc hay không nếu rẽ theo con đường đó, chắc chỉ có thời gian mới trả lời được, và chỉ có cô con gái mới cảm nhận được, mình có hạnh phúc hay không, chứ không thể đo bằng những vật chất ngoài kia.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: