The Secret | Bí mật 24/365

If you have a friend who is going through any kind of difficult time, help them by making sure you maintain your joy. Your good feelings will help lift them. You can also help the, by directing their conversations so that they speak about what they want. As they fall into speaking about they don’t want, just keep gently leading them back to speaking about what they want. You can also speak to them as though their difficult time is over, and suggest they imagine that it has all passed and worked out beautifully.

Be the conductor when you speak with them, and help them stay in tune with the Universe.

Rhonda Ryrne

Nếu bạn mình đang trải qua bất kỳ giai đoạn khó khăn nào, hãy giúp họ bằng cách duy trì niềm vui của chính mình. Cảm xúc tích cực của bạn sẽ nâng đỡ họ rất nhiều. Bạn cũng có thể giúp họ, bằng cách hướng cuộc trò chuyện của họ về những điều họ muốn. Khi họ nói về những thứ họ không muốn, chỉ cần nhẹ nhàng dẫn dắt họ trở lại để nói về điều họ muốn. Bạn cũng có thể nói với họ như thể thời gian khó khăn kia đã qua rồi, gợi ý họ tưởng tượng rằng mọi chuyện đã trôi qua và trở nên tốt đẹp.

Hãy là người chỉ huy điều phối cuộc trò chuyện, và giúp người bạn của mình hòa hợp với Vũ trụ.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Chìa khóa ở đây là bản thân phải đang có tâm trạng và năng lượng tốt đã. Nếu không, cả hai sẽ cùng kéo nhau xuống.

Cùng một nguyên lý như vậy, khi cảm xúc không tốt, hãy tìm một người đang vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực để nâng đỡ chính mình. Rồi sau đó quay về giúp cho người bạn kia với trạng thái tốt nhất.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

One thought on “The Secret | Bí mật 24/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: