The Secret | Bí mật 23/365

You are in a partnership with the law of attraction, and it is through this partnership between the two of you that you are creating your life. Each person has their own personal partnership with the law of attraction. You use the law for yourself; everyone else uses the law for themselves. You cannot use the law of attraction on someone else, against their free will. And when you think about it, thank goodness the law operates this way. If it did not, then anybody else could create something in your life that you did not want.

You create through your thoughts and feelings, and no-one but you can think your thoughts or feel your feelings.

Rhonda Byrne

Bạn đang ở trong một mối quan hệ hợp tác với luật hấp dẫn, và chính nhờ sự hợp tác này giúp bạn tạo ra cuộc đời của mình. Mỗi người đều có sợi dây liên kết riêng với luật hấp dẫn. Bạn sử dụng luật hấp dẫn cho chính mình, và người khác cũng vậy. Bạn không thể áp dụng luật hấp dẫn lên người khác mà trái với ý chí tự do của họ. Nghĩ kỹ lại, phải cảm tạ trời đất, vì luật hấp dẫn đã vận hành như thế. Vì nếu không, thì bất cứ ai cũng có thể tạo ra thứ gì đó trong cuộc đời của bạn mà bạn không hề muốn.

Bạn tạo ra cuộc đời thông qua suy nghĩ và cảm xúc của mình, và không ai ngoài bạn có thể nghĩ ra thứ bạn đang nghĩ, và cảm thứ bạn đang cảm nhận.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Mỗi cá nhân đều có quá trình trưởng thành và thế giới quan khác biệt. Dù là anh chị em chung nhà, hay thậm chí là sinh đôi cũng vậy. Nên dù có cố áp đặt người khác theo ý mình, chỉ cần họ không muốn, thì với ý chí mạnh mẽ ấy, họ sẽ tạo nên cuộc đời thật khác.

Tôn trọng từng bản thể, và quay về với chính mình, mới là sự hòa hợp tuyệt diệu nhất với vũ trụ và luật hấp dẫn.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

One thought on “The Secret | Bí mật 23/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: