The Secret | Bí mật 22/365

Good is underneath every single thing that appears to be negative. If we can know that good is all there is, including in a negative situation, then we will see a negative situation transform into all good. Most people keep the good away from themselves because they label something as bad, and then, of course, that becomes their reality. But there is no bad in the Universe; it is just our inability to see things clearly from the bigger perspective.

Peace comes from knowing that good is all that exists.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Những điều tốt đẹp thường nép mình sau những thứ dường như có vẻ tiêu cực. Nếu chúng ta biết rằng điều tốt là tất cả mọi thứ, có trong cả những tình huống tiêu cực, thì chúng ta sẽ thấy những tiêu cực chuyển hóa thành tích cực. Hầu hết mọi người luôn kiêng dè và tránh xa những điều tốt, vì họ gán cho nó cái mác xấu xa hay một điều gì đó không tốt, và sau đó, tất nhiên, nó trở thành hiện thực theo cách mà họ nghĩ. Không có gì xấu xí trong Vũ trụ này, chẳng qua chúng ta chưa thể nhìn thấu mọi vật từ góc nhìn lớn hơn.

Bình yên đến từ việc biết rằng, điều tốt đẹp chính là tất cả những gì tồn tại xung quanh mình.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Đọc đến đây tự dưng nhớ câu chuyện Tái ông thất mã. Nếu không có chuyện mất ngựa, ông sẽ không có thêm ngựa mới to khỏe hơn. Nếu không vì cưỡi ngựa gãy chân, con trai ông có lẽ đã tòng quân và tử trận. Khi xâu chuỗi mọi việc, sẽ thấy đến cuối cùng, điều tốt mà mình nhận được lại bắt nguồn từ việc tưởng như chẳng lành.

Mọi thứ đến bên mình đều là những bài học mà chính mình phải trải qua, phải lĩnh hội và tốt nghiệp, không ai làm thay được. Thay vì than thở hay oán trách, hãy thầm cảm ơn vì đã cho mình cơ hội được đối diện với thử thách. Vượt qua rồi, sẽ thấy mình thật tuyệt.

Làm sao để sống mà có thể ung dung tự tại, an nhàn du ngoạn hết thời gian, để những phút giây qua đi đều không phải nuối tiếc, như Nguyễn Trãi ở Côn Sơn:

Côn Sơn suối chảy rì rầm,
Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.
Côn Sơn có đá rêu phơi,
Ta ngồi trên đá như ngồi đệm êm.

– Bài ca Côn Sơn, Nguyễn Trãi

Sharing

Reading here, I suddenly remembered the story of The old man who lost his horse. If he hadn’t lost his horse, he wouldn’t have had a new, bigger, stronger horse. If it weren’t for the broken leg on horseback, his son would have joined the army and died. When we put things together, we will see that in the end, the good we receive comes from what we thought was not good.

Everything that comes to us is a lesson that we have to go through, understand and graduate, no one can do it for us. Instead of whining or complaining, thank yourself for giving yourself the opportunity to face the challenge. Once you get over it, you’ll feel great.

How to live a life that can be leisurely, leisurely travel all the time, so that the passing moments are not regretful, like Nguyen Trai in Con Son:

Con Son stream murmured,
I hear it like a harp in my ear.
Con Son has dried mossy rocks,
I sit on the rock like a soft cushion.

– The poet Song of Con Son, Nguyen Trai


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68

2 thoughts on “The Secret | Bí mật 22/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: