The Secret | Bí mật 21/365

Never try to compel others to change; leave them free to change naturally and orderly because they want to; and they will want to when they find that your change was worthwhile.

To inspire in others a desire to change for the better is truly noble; but this you can do only by leaving them alone, and becoming more noble yourself.

Christian D.Larson (1874-1954)
Mastery of Self

Đừng bao giờ cố ép người khác thay đổi. Hãy để họ tự do thay đổi một cách tự nhiên theo trình tự mà họ muốn. Khi họ phát hiện sự thay đổi của bạn là đáng giá, họ sẽ tự khắc muốn thay đổi.

Khơi dậy lòng khát khao muốn thay đổi ở người khác là một điều hết sức cao cả. Nhưng, bạn chỉ có thể làm điều này bằng cách để họ yên, và tự biến mình trở nên tốt đẹp hơn.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

Cảm nhận

Hôm nọ xem trích đoạn một bộ phim trên Facebook video. Cô bé vì xích mích với bạn mà cả hai lên phòng giáo viên. Người anh cứ một mực bắt em gái xin lỗi bạn mà không hỏi nguyên do. Tất nhiên kết quả là cô em bị gắn mác cứng đầu trong mắt anh trai, cô giáo và cả phụ huynh của bạn học; và cũng chẳng ai chịu thỏa hiệp với ai. Đến khi “cô bạn gái hờ” của anh trai lên tiếng hỏi, “có phải nếu bạn ấy chịu xin lỗi bạn của em thì em sẽ đồng ý xin lỗi bạn ấy không?”. Cô bé gật đầu cái rụp.

Không ai có thể thay đổi người khác và bắt người khác thay đổi theo ý mình. Mỗi người là một cá thể riêng biệt, có tư duy và thế giới quan khác nhau. Cố thay đổi người khác theo ý mình chỉ càng làm bản thân thêm bế tắc.

Quay vào bên trong, lắng nghe chính mình và quan sát mọi thứ. Rồi tự nhiên ánh sáng sẽ xuất hiện.

365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 thoughts on “The Secret | Bí mật 21/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: