The Secret | Bí mật 19/365

One of the biggest things you can do to change your circumstances around money is to take ten percent of what you receive and give it away. This is called the spiritual law of tithing, and it is the greatest action you can take to bring more money into your life.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Một trong những điều lớn lao nhất mà bạn có thể làm để thay đổi những tình huống xoay quanh vấn đề tiền bạc, là cho đi 10% số tiền mà bạn nhận được. Nó gọi là quy luật 1/10 rất thiêng liêng, và đó là hành động tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm để nhận lấy nhiều tiền hơn vào cuộc sống của mình.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Gieo một hạt giống nhỏ, gặt được một cây to. Việc cho đi 10% số tiền mà mình nhận được, theo bất kỳ cách nào, với một tâm hồn vô tư và xinh đẹp, sẽ giúp cho hạt giống tiền bạc được nảy nở, và rồi cây tiền sẽ lớn lên, ra hoa kết trái và đem về cho mình một vụ mùa bội thu. Việc cho đi 10% số tiền mình nhận được, cũng giúp ai đó có thêm chút thực phẩm cho gia đình, hay to lớn hơn là thay đổi cả cuộc đời. Và đó cũng là lý do vì sao mình chọn bức ảnh trồng cây để đại diện cho chủ đề này.

Sharing

Sow a small seed, reap a big tree. Giving away 10% of the money you receive, in any way, with a carefree and beautiful mind, will help the seed of money grow, and then the money tree will grow, flower and bear fruit. fruit and brought back a bountiful harvest. Giving away 10% of the money you receive, also helps someone have a little more food for their family, or bigger, changes a life. And that is also the reason why I chose the photo of planting trees to represent this topic.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

4 thoughts on “The Secret | Bí mật 19/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: