The Secret | Bí mật 16/365

Love is the highest power we possess to be in complete harmony with the law of attraction. The more love we feel, the greater our power. The more selfless love we feel, the more unfathomable our power.

The law of attraction has been called the law of love, because the law itself is a gift of love to humanity. It is the law by which we can create incredible lives for ourselves.

The more love we feel, the greater our power to create a magnificent life of love, joy, and harmony.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Tình yêu là nguồn sức mạnh to lớn nhất mà chúng ta sở hữu để hoàn toàn hòa hợp với luật hấp dẫn. Chúng ta càng cảm nhận được nhiều yêu thương, sức mạnh của chúng ta càng lớn. Tình yêu của chúng ta càng vô tư, sức mạnh của chúng ta càng thâm sâu.

Luật hấp dẫn còn được coi là luật yêu thương, vì bản thân nó là món quà của tình yêu nhân loại. Đó là quy luật mà chúng ta có thể tạo ra cuộc sống đáng kinh ngạc cho chính mình.

Chúng ta càng cảm nhận được nhiều yêu thương, chúng ta càng có nhiều sức mạnh để tạo ra cuộc sống tươi đẹp với đong đầy tình yêu, niềm vui và hòa hợp.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Khoảng cuối năm 2020, mình có nhận dạy tiếng Việt cho một chị tầm ngoài 35. Chị là người Việt, khao khát được đi học, nhưng vì điều kiện gia đình nên mãi chưa thực hiện được. Chị kể, chồng chị thương chị lắm, không cần phải làm gì cả. Chị đã từng có một cuộc đời sung sướng, cho đến khi chồng chị quen người mới.

Chị cùng cậu con trai nhỏ độ tuổi lớp 9 thuê căn phòng trọ nhỏ xíu ở Quận 4. Không ở cùng chồng nữa, chị phải tự mưu sinh. Chị quyết tâm học cho có con chữ để nuôi sống chính mình và cậu con trai vừa nghỉ học.

Người đàn bà có giọng nói chan chát, hào sảng, với gương mặt được đầu tư kỹ lưỡng, đã để lại cho mình ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu gặp. Nhất là cặp mí vừa được cắt vẫn chưa lành của chị. Nhưng điều đó chẳng là gì khi chị luôn niềm nở và nói chuyện với mình rất nhẹ nhàng, khiêm nhường.

Chị học rất nỗ lực, dù đôi khi vẫn quên trước quên sau.

Có dạo nọ, chị nhờ cô giáo (là mình) viết giùm cái giấy nợ. Chị là chủ nợ, và đó chính là nghề của chị. Rồi có hôm, đang học nửa chừng cái con nợ của chị tới, xin khất nợ. Chưa kịp để con nợ nói mấy câu, chị tuôn ngay một tràn xối xả không ngần nghỉ. Mình vẫn ngồi bên cạnh, có chút ái ngại, nhưng vẫn lặng im đọc sách, rồi sau đó là dán mắt vào điện thoại. Kế bên, con nợ ngồi xếp bằng van xin, nài nỉ.

Trong tràn chửi xối xả và to tiếng của chị, mình cảm nhận được sự cố gắng và nỗ lực, như con nhím cố xù lông để tự vệ và thị uy.

Bên này, mình vẫn đang dán mắt vào điện thoại, nhắn tin cho Giang Hồ (anh bạn của mình) tới đón.

Bên kia, sau khi vừa dứt hơi cao trào, chị quay qua phía mình nhỏ nhẹ bảo hôm nay nghỉ sớm. Mình đứng dậy ra về trong khi con nợ vẫn ngồi đó, không biết đến bao giờ.

Buổi sau, mình vẫn tiếp tục đến như thời khóa biểu. Câu chuyện của ngày hôm trước như chưa hề xảy ra. Sự học vẫn cứ tiếp diễn, chị vẫn cứ hiền hòa và tử tế. Và cậu con nhỏ của chị cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép, cứ ngồi bên cạnh học lỏm và tranh thủ chia sẻ với cô giáo về những ước mơ.

Sharing

Around the end of 2020, I accepted to teach Vietnamese language to a woman in her mid 35’s. She is Vietnamese and aspires to go to school, but because of her family’s conditions, she hasn’t been able to do it yet. She said, her husband loves her very much, no need to do anything. She used to have a happy life, until her husband met someone new.

She and her little son, aged 9 years old, rented a small motel room in District 4. No longer living with her husband, she had to make a living on her own. She was determined to learn to have words to support herself and her son, who had just dropped out of school.

The woman with a chirping, generous voice, with a well-invested face, left a strong impression right from the first time I met her. Especially her newly cut eyelids have not yet healed. But that is nothing when she is always welcoming and talks to me very gently and humbly.

She studied very hard, although sometimes she still forgets first and forgets later.

Once a day, she asked her teacher (me) to write a debt note for her. You’re a creditor, and that’s your job. Then one day, halfway through her studies, her debtor came and asked for a beggar. Before the debtor could say a few words, she immediately poured out a torrential overflow without hesitation. I was still sitting next to me, a little embarrassed, but still silently reading a book, and then glued to my phone. Next to him, the debtor sat cross-legged begging and begging.

In her loud and loud swearing, I felt the effort and effort, like a hedgehog trying to ruffle its feathers to defend itself and show prestige.

Over here, I’m still glued to my phone, texting Giang Ho (my friend) to come pick me up.

On the other side, after just finishing the climax, she turned to her side and softly told her to leave early today. I got up and left while the debtor was still sitting there, I don’t know how long.

The next day, I continued to come as scheduled. The story of the day before was as if it never happened. The study continued, she was still gentle and kind. And her little son is also very obedient and polite, just sitting next to her, studying and sharing with her teacher about her dreams.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

4 thoughts on “The Secret | Bí mật 16/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: