The Secret | Bí mật 13/365

Each of us is attracting in every moment of our lives. So when you feel that the law isn’t working for you because you don’t have what you want, realize that the law is responding to you. You are either attracting the absence of what you want.

The law is still working.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Mỗi chúng ta đều đang thu hút tất cả mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của mình. Dù khi bạn cảm thấy quy luật không ứng với mình, bạn không có được điều mình muốn, thì hãy ý thức rằng quy luật đang hồi đáp bạn. Bạn đang thu hút sự thiếu vắng của thứ mà bạn đang muốn có.

Quy luật vẫn đang hoạt động.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Người Việt mình thường rất giỏi kêu khổ và cảm thấy quen thuộc với mấy câu cửa miệng như chết rồi, xui quá, mệt quá, khổ quá… Dù nó được thốt ra hay chỉ mới dừng lại trong suy nghĩ, thì có một sự thật hiển nhiên rằng, chúng ta đang rung động với chính cái xui, cái khổ đó.

Khi gặp một tình huống bất đắc ý, chúng ta buộc miệng nói ôi trời ơi, chết rồi hay xui quá, khổ quá rồi mới tính gì tính. Từ cái giây phút rung động ấy, chúng ta cho phép bản thân mình thu hút những cái xui, cái khổ, thông qua đơn đặt hàng với Vũ trụ. Nếu ngay dịp săn sale, bạn sẽ “may mắn” được tặng ưu đãi mua 1 tặng 1, và nếu là khách hàng thân thiết, không chừng còn được miễn luôn phí ship và giao hàng siêu tốc. Thế là, khi chưa kịp phản ứng xong với cái xui đã rồi, thì lại đặt hàng và ngồi rung đùi chờ cái xui mới đến.

Một sáng thức dậy, đầu chưa tỉnh, mắt còn lim dim, loạng choạng bước vào nhà tắm, không quên nói mệt quá. Buổi trưa ở công sở, ăn uống xong tranh thủ làm một giấc cho có sức chiều làm, rồi đến khi chuông reo hay có người bật đèn làm thức giấc, thì mặt nhăn nhó nói mệt quá. Có hôm tối về ngủ sớm đến tận sáng, lắm lúc cuối tuần thì nướng tới trưa trật, vậy mà ngủ dậy vẫn thấy mệt, cảm giác như lâu rồi không được ngủ. Mỗi khi nói mệt quá, chúng ta dường như đang ra hiệu cho từng tế bào của mình hoạt động chậm lại, trở nên lừ đừ, uể oải hơn. Cả cơ thể trì trệ, và hoạt động cũng giảm công suất. Đến nỗi, khi ngồi canh trẻ con chơi, cũng dễ thốt ra câu “mệt quá, chóng hết cả mặt” và rồi mệt thật, dù bản thân chỉ ngồi một chỗ.

Hay từ nguy hiểm hơn đó chính là chết rồi, hỏng bét rồi, tiêu rồi… Nó giúp chúng ta khẳng định rằng việc đã thất bại rồi, thua rồi. Nếu nói với chính mình, sẽ khiến chúng ta ngày càng dễ nản lòng và bỏ cuộc, vì trong suốt chặng đường đi đến đích, chúng ta luôn kêu gọi sự thất bại, sẽ luôn tự khẳng định mọi thứ đều hỏng rồi, không cần cố làm gì nữa.

Vậy nên, nếu muốn thu hút điều gì, hãy nghĩ về điều đó, và ngưng truy cập đến những điều mình không muốn, dù là trong suy nghĩ. Nếu muốn tiếp tục xui xẻo, mệt mỏi và thất bại, hãy tiếp tục sử dụng những câu cửa miệng quen thuộc, rất dễ dàng. Nếu muốn chuyển hướng đến may mắn, khỏe khoắn và thành công, hãy quay lại bài đầu vỡ lòng: Luật hấp dẫn, đặt mục tiêu, hình dung khoảnh khắc chiến thắng và hòa mình vào nó, sống trọn cảm giác đó, rồi quay lại bắt tay vào thực hiện.

Sharing

Vietnamese people are usually very good at crying out loud and feel familiar with the old sayings like dead, unlucky, too tired, too miserable… Whether it’s uttered or just stopped in thought, there’s a The obvious fact is that we are vibrating with that same unhappiness and suffering.

When we encounter an unpleasant situation, we are forced to say, oh my god, dead or unlucky, so miserable, then we count. From that pulsating moment, we allow ourselves to attract unhappiness and suffering, through order with the Universe. If you’re on sale right now, you’ll be “lucky” to get a buy 1 get 1 free offer, and if you’re a loyal customer, maybe you’ll also get free shipping and super-fast delivery. So, when not having time to react to the bad luck, then order again and sit and wait for the new bad luck to come.

One morning, when I woke up, my head was not awake, my eyes were still dim, I staggered into the bathroom, not forgetting to say I was too tired. At noon at work, after eating and drinking, take advantage of a nap to have the energy to work in the afternoon, and then when the bell rings or someone turns on the light to wake you up, your face grimaces and says you’re too tired. There are nights when I go to bed early until morning, sometimes on weekends, I bake until noon, but I still wake up feeling tired, feeling like I haven’t slept in a long time. Every time we say we are too tired, we seem to be signaling each of our cells to slow down, become sluggish, more sluggish. The whole body stagnates, and activity also reduces capacity. So much so, when watching children play, it’s easy to say “so tired, dizzy all over” and then get really tired, even if you just sit in one place.

Or the more dangerous word is dead, broken, gone… It helps us to confirm that the job has failed, lost. If we talk to ourselves, it will make us more and more easily discouraged and give up, because all the way to our destination, we always call for failure, will always assert ourselves that everything is broken, no need to try to do anything else.

So, if you want to attract something, think about it, and stop accessing the things you don’t want, even in your mind. If you want to continue the bad luck, fatigue and failure, keep using the familiar, very easy catchphrases. If you want to navigate the path to luck, health, and success, go back to the introductory lesson: Law of Attraction, set a goal, visualize the moment of victory and immerse yourself in it, live that feeling, then turn around. back into practice.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

4 thoughts on “The Secret | Bí mật 13/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: