The Secret | Bí mật 11/365

Here is a simple, powerful process that you can do every day to bring yourself into positive harmony with the Universe and the law of attraction.

Sit down comfortably. Notice how you are feeling, and now relax your entire body. When you have relaxed your whole body, then relax it some more. Now relax it even more. And relax it more! Repeat this deeper relaxing seven times, each time relaxing as much as you can. When you have finished, notice the difference in how you are feeling, compared with how you felt when you began.

Now you are more in harmony with the Universe and the law of attraction!

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Đây là một quá trình đơn giản nhưng hữu hiệu mà bạn có thể thực hiện nó mỗi ngày, để giúp bản thân trở nên hòa hợp hơn với Vũ trụ và luật hấp dẫn, một cách tích cực.

Hãy ngồi xuống với tư thế thật thoải mái. Để ý xem bạn đang có cảm giác gì, và bạn đang cảm nhận nó như thế nào. Bây giờ hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể, thả lỏng hoàn toàn. Hãy thả lỏng thêm chút nữa. Thả lỏng thêm chút nữa. Và thả lỏng nhiều hơn! Lặp lại động tác thả lỏng sâu này 7 lần, và với mỗi lần, hãy làm hết mức có thể. Khi bạn đã hoàn thành, hãy để ý sự khác biệt trong cảm giác của bạn, so với cảm giác khi vừa mới bắt đầu.

Bây giờ, bạn đang hòa hợp hơn với Vũ trụ và luật hấp dẫn!

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Mình vừa hoàn thành xong một buổi thi online, và rồi lật trúng thông điệp này. Sẽ thật tốt nếu trong lúc chờ thi, mình lật nó ra xem, sẽ đỡ hồi hộp hẳn. Bài thi của mình vẫn được thầy nhận xét “phần thi rất tốt, ko có câu hỏi gì thêm” khi mình đã đưa ra được những ví dụ thực tế vừa sát sao, hữu dụng lại hợp thời, có lẽ khác hẳn với các bạn cùng thi khác, nhờ những trải nghiệm thực tế mới mẻ gần đây về công nghệ.

Quay lại thông điệp ngày hôm nay. Nhận được sau thi cũng có cái hay riêng. Vì sau phần thi đã rồi, mình sẽ cần một không gian và trạng thái khác hơn để đắm mình vào những nội dung cho công việc, mang tính sáng tạo và sẽ đem lại những thăng hoa cả về con chữ lẫn túi tiền. Vậy nên, một bài tập thư giãn giúp chuyển trạng thái thật cần thiết lúc này. Không gì tuyệt vời hơn đúng lúc!

Sharing

I just finished an online exam, and then I stumbled across this message. It would be good if I could flip it over while waiting for the exam, it would be less nervous. My exam was still commented by the teacher “the test part is very good, there are no more questions” when I have given real examples that are both close, useful and timely, maybe different from your friends. other competitions, thanks to recent new practical experiences with technology.

Back to today’s message. Receiving after the exam also has its own good. Because after the exam is over, I will need a different space and state to immerse myself in the content for work, be creative and will bring sublimation both in terms of words and money. Therefore, a relaxation exercise to help transition is essential at this time. There’s nothing better than being on time!


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

5 thoughts on “The Secret | Bí mật 11/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: