The Secret | Bí mật 9/365

We attract to ourselves what we hold inside. Every circumstance, every person, and every situation that we attract and experience is based on what is inside of us. Could you ask for a more magnificent system than this?

Your life is a reflection of what you hold inside you, and what you hold inside you is always under your control.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Chúng ta tự thu hút những gì đã có trong tâm trí. Mỗi hoàn cảnh, mỗi con người, mỗi tình huống mà chúng ta thu hút và trải nghiệm đều dựa trên những gì có sẵn bên trong mình. Bạn có thể tìm thấy một hệ thống nào tuyệt vời hơn thế?

Cuộc đời bạn là chiếc gương phản ánh những gì bạn lưu giữ trong tâm trí, và những thứ bạn giữ lấy luôn nằm trong tầm kiểm soát của chính bạn.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Vậy nên, muốn nhận lấy điều gì, hãy nghĩ về nó, và thực hiện nó, rồi nó sẽ đến với mình theo cách nào đó.

Thay vì suốt ngày cứ nghĩ làm sao để hết xui, thì hãy tìm kiếm những khoảnh khắc mình may mắn, tận hưởng nó dù trong từng tích tắc. Rồi cái xui sẽ dần dần được loại bỏ khỏi tâm trí, cái may mắn sẽ tràn ngập trong đầu. Từ từ, điềm may sẽ tới thật.

Cũng như mình, may mắn trúng thưởng hiện vật khá nhiều, vì khi quyết định thử một trò chơi nào đó, trong đầu mình chỉ toàn món đồ đó, mình tận hưởng cả quá trình từ lúc mình được xướng tên thế nào, nhận thưởng ra sao, sử dụng thế nào và hạnh phúc biết bao khi sở hữu.

Vừa viết vừa nhớ lại mấy khoảnh khắc bất ngờ xen lẫn vui mừng đó, lòng vẫn sướng rơn như vừa được giải.

Sharing

So, if you want to get something, think about it, and do it, and it will come to you somehow.

Instead of thinking about how to get rid of bad luck all day, look for the moments when you are lucky, enjoy it even for a split second. Then the bad luck will gradually be removed from the mind, the luck will flood into the head. Slowly, good luck will come.

Like me, I’m lucky to win a lot of items, because when I decide to try a certain game, my head is only full of that item, I enjoy the whole process from the moment I was called, received the prize. how, how to use and how happy to own.

While writing and recalling those moments of surprise mixed with joy, my heart is still as happy as if I had just won a prize.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

7 thoughts on “The Secret | Bí mật 9/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: