The Secret | Bí mật 7/365

Happiness depends upon ourselves.

Aristotle (384-322 BC)

Click to read my sharing in English below

Hạnh phúc tùy thuộc vào chính chúng ta.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Hôm nay là lần đầu tiên mình sử dụng giấy nến để lót khay nướng bánh. Biết đến nó khá trễ dù khoảng thời gian tập tành và vui thú với các thể loại bánh nướng cũng được hơn chục năm. Cảm giác mọi thứ trở nên dễ dàng hơn hẳn. Bánh lấy ra dễ hơn. Chùi rửa khay dễ hơn. Tiết kiệm thời gian hơn. Nhờ đó, tâm trạng cũng thoải mái và vui vẻ hơn sau màn tận hưởng thú vui làm bánh, đến trọn vẹn.

Hay đóa hoa hồng còn đọng những giọt mưa trên cánh, mình tình cờ phát hiện nó nằm im lìm trong album ảnh hồi đi Du Già. Tự nhiên thấy đẹp, thế là đăng thôi.

Một trải nghiệm mới nhỏ xíu thế thôi cũng đủ khiến ta vui rồi.

Sharing

Today is the first time I use parchment paper to line the baking tray. Knowing it is quite late even though the time of practicing and having fun with all kinds of baked goods has been more than ten years. Everything feels so much easier. Cakes are easier to take out. Cleaning the tray is easier. Save more time. Thanks to that, the mood is also more comfortable and happy after enjoying the joy of baking to the fullest.

Or a rose with raindrops on its petals, I accidentally discovered it lying dormant in the photo album when I went to Du Gia. Naturally, it looks beautiful, so I’ll post it.

A small new experience like that is enough to make us happy.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

9 thoughts on “The Secret | Bí mật 7/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: