The Secret | Bí mật 6/365

No matter where you are, no matter how difficult things might appear to be, you are always being moved toward magnificence. Always.

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Dù bạn đang ở đâu, dù mọi thứ xuất hiện khó khăn thế nào, bạn vẫn luôn đi về hướng huy hoàng. Luôn là như vậy.

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Mọi nút thắt đều sẽ có cách gỡ, càng trải nghiệm mọi thứ sẽ dần trở nên rõ ràng hơn.

Sharing

Every knot will have a way to undo, the more you experience it, the clearer it will become.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

10 thoughts on “The Secret | Bí mật 6/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: