The Secret | Bí mật 4/365

The Universe is guiding you and communicating with you in every second of your life. It is responding to your thoughts and it is giving you invaluable feedback through your feelings. Your feelings are cosmic communication! The good feelings mean, GOOD FOR YOU. The bad feelings are to get your attention so that you will change what you are focusing on.

Turn in to the cosmic communication that is with you every day. You are never alone, not for a second. The Universe is right with you at every step, guiding you. But you have to listen!

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Vũ trụ vẫn đang giao tiếp và hướng dẫn bạn từng giây, phản hồi các suy nghĩ của bạn và mang đến những hồi đáp vô giá thông qua cảm xúc của bạn. Cảm xúc chính là con đường giao tiếp với vũ trụ! Cảm xúc tốt có nghĩa là TỐT CHO BẠN. Những cảm xúc tồi tệ sẽ thu hút sự chú ý của bạn hướng vào nó.

Chuyển hướng mục tiêu sang giao tiếp với vũ trụ mỗi ngày. Bạn không bao giờ đơn độc, dù là từng giây phút. Vũ trụ ở ngay bên cạnh bạn, trong từng bước chân, hướng dẫn bạn từng chút một. Điều bạn cần làm đó là, lắng nghe!

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Nói một cách đơn giản hơn, đó là hãy lắng nghe và tập quan sát các tín hiệu mà Vũ trụ gửi đến xung quanh mình. Mục tiêu của mình là hoàn thành môn học cuối cùng một cách trọn vẹn, bên cạnh đó vẫn duy trì việc giảng dạy ở các lớp hiện tại. Hàng ngày, mình quan sát khắp mọi nơi, lúc thì đọc được mẩu tin có cô bé đậu học bổng của một trường ở Mỹ, lúc thì nghe bạn mình thông báo nó chuẩn bị đi du học ở Đài Loan, hay một người bạn nọ cũng vừa hoàn thành xong dự án của riêng mình. Tất cả những điều đó, thoạt nghe chẳng liên quan đến mình, nhưng lại là tín hiệu tốt để tinh thần mình phấn chấn, rằng mục tiêu của mình rồi cũng sẽ hoàn thành, trọn vẹn theo cách mình mong muốn.

Sharing

In simpler words, it is to listen and practice observing the signals that the Universe sends around you. My goal is to complete the final course completely, while maintaining the teaching in the current classes. Every day, I look everywhere, sometimes I read a news that a girl has won a scholarship from a school in the US, sometimes I hear my friend announce that she is going to study abroad in Taiwan, or a friend. Just finished a project of my own. All of these things, at first glance, have nothing to do with me, but they are a good sign to boost my spirit, that my goal will eventually be completed, completely in the way I want.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

11 thoughts on “The Secret | Bí mật 4/365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: