The Secret | Bí mật 3/365

Whatever feelings you have within you are attracting your tomorrow.

Worry attracts more worry. Anxiety attracts more anxiety. Unhappiness attracts more unhappiness. Dissatisfaction attracts more dissatisfaction.

AND…

Joy attracts more joy. Happiness attracts more happiness. Peace attracts mpre peace. Gratitude attracts more gratitude. Kindness attracts more kindness. Love attracts more love.

Your job is an inside one. To change your world, all you have to do is change the way you feel inside. How easy is that?

Rhonda Byrne

Click to read my sharing in English below

Bất cứ cảm xúc nào bạn có trong mình đều đang thu hút ngày mai của bạn.

Lo nghĩ thu hút nhiều lo nghĩ hơn. Âu lo thu hút nhiều âu lo hơn. Bất hạnh thu hút nhiều bất hạnh hơn. Bất mãn thu hút nhiều bất mãn hơn.

VÀ…

Niềm vui thu hút nhiều niềm vui hơn. Hạnh phúc thu hút nhiều hạnh phúc hơn. Bình an thu hút nhiều bình an hơn. Biết ơn thu hút nhiều sự biết ơn hơn. Tử tế thu hút nhiều sự tử tế hơn. Tình yêu thu hút nhiều tình yêu hơn.

Việc của bạn nằm ở bên trong. Để thay đổi thế giới của mình, tất cả những gì bạn phải làm là thay đổi cách bạn cảm nhận bên trong. Điều đó dễ dàng chứ?

Người dịch: Mai Lam


Cảm nhận

Điều này giống như Trái Đất chia hai vùng sáng tối. Ngoài sáng thì nhìn rõ, trong tối thì không. Bộ não mình cũng vậy. Càng tập trung vào cái gì thì cái đó càng sáng rõ, bất kể tốt xấu. Khi mình thấy khó chịu với một vài loại âm thanh nào đó, thì hầu như mình có dịp được nghe nó suốt ngày. Khi mình bắt đầu quan tâm tới một kiểu xe đời mới, thì ra đường đâu đâu cũng dễ dàng nhìn thấy kiểu xe đó ngay trước mắt, dù chỉ vài ngày trước thôi, mình hầu như chẳng nhìn thấy.

Càng tập trung vào cái gì thì cái đó càng rõ nét, cũng giống như chế độ lấy nét của máy ảnh vậy. Lấy nét vào người thì người ấy sẽ sáng rõ, còn phông nền phía sau trở nên mờ ảo và mọi người chỉ tập trung vào người ấy (độ mờ ảo của phông nền tùy thuộc vào khẩu độ của ống kính). Còn nếu như lấy nét vào phông nền, thì chiếc nền ấy sẽ rõ bưng, và người kia lúc này đành “làm nền” cho chiếc phông phía sau.

Lấy nét vào đâu, chỗ đó sẽ trở thành vùng sáng của mình. Tất cả đều bắt đầu từ một lựa chọn. Nếu muốn thay đổi cảm xúc, hãy chuyển hướng mục tiêu, và tập trung vào điều mình muốn, một cách tích cực. Thay vì nói “Tôi không muốn buồn”, thì nói “Tôi muốn vui”. Thay vì nói “Tôi xui xẻo quá”, thì nói “Tôi thật may mắn”. Tự đặt câu hỏi “Điều này có gì tốt?” trước mọi tình huống gặp phải, sẽ giúp mình có cái nhìn nhiều chiều hơn, thấy được những thứ trước giờ chưa từng thấy, và dễ dàng “đánh lạc hướng” cảm xúc, để xoay chuyển cục diện.

Hôm nọ nghe người bạn khi khám bệnh, phát hiện có khối u lành tính. Điều này có gì tốt? Bệnh mà, làm sao tốt nhỉ? Cũng may, thay vì ác tính, thì nó lành tính. Cũng may, phát hiện sớm sẽ có sự quan tâm và kỹ lưỡng hơn trong sinh hoạt, vì dù phát hiện hay không nó cũng đã ở đó. Cũng may, phát hiện sớm thì cơ hội chữa trị cũng sẽ cao hơn. Cũng may, tâm trạng tốt thì cơ thể có thêm sức đề kháng.

Luật hấp dẫn – Cái gì giống nhau thì hút nhau.

Sharing

This is like the Earth dividing the light and dark areas. In the light it is clear, in the dark it is not. So is my brain. The more you focus on something, the clearer it becomes, no matter good or bad. When I feel uncomfortable with certain types of sound, I have the opportunity to listen to it most of the day. When I became interested in a new model of car, it was easy to see that model in front of my eyes everywhere I went, even just a few days ago, I barely saw it.

The more you focus on something, the clearer it becomes, just like the focus mode of a camera. Focus on the person, the person will be bright, but the background will become blurred and people will focus only on the person (the blur of the background depends on the aperture of the lens). And if the focus is on the background, the background will be clear, and the other person has to “make the background” for the background behind.

Where to focus, that place will become my bright area. It all starts with a choice. If you want to change your emotions, redirect your goals, and focus on what you want, in a positive way. Instead of saying “I don’t want to be sad”, say “I want to be happy”. Instead of saying “I’m so unlucky”, say “I’m so lucky”. Ask yourself “What good is this?” Before every situation encountered, it will help me have a more dimensional view, see things I have never seen before, and easily “distract” emotions, to turn the situation around.

The other day, when I heard from a friend that he had a benign tumor. What good is this? Illness, how good? Fortunately, instead of being malignant, it is benign. Fortunately, early detection will have more attention and thoroughness in life, because whether it is detected or not, it is already there. Fortunately, early detection also increases the chance of treatment. Fortunately, a good mood makes the body more resistant.

Law of Attraction – Similar things attract each other.


365 days of practicing translation and discovering Secret with ISA
365 ngày luyện dịch và khám phá Bí mật cùng ISA Mai Lam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: