Home

Welcome to ISA DreamReal

A place where you will be immersed in the dreams that have been, are and will come true.
Chào mừng bạn đến với ISA DreamReal, nơi bạn sẽ được đắm chìm vào những giấc mơ đã, đang và sẽ trở thành hiện thực.

ADVENTURE WITH WILL
Phiêu du cùng Gió

Trips around the world, opportunities to meet and exchange cultures. Các chuyến đi rong ruổi khắp mọi miền, những dịp gặp gỡ và giao lưu các nền văn hóa.
See more

MUSE TALKS
Tâm sự nàng thơ

Stories about interesting discoveries in life, for love to be filled forever. Chuyện đó chuyện đây về những phát hiện lý thú trong cuộc sống, để yêu thương luôn mãi đong đầy.
See more

MY PHOTOS
Tôi vẽ, tôi chia sẻ

When hobby turns into passion, and becomes a meditative therapy for the mind. Khi sở thích biến thành đam mê, và trở thành một liệu pháp thiền định cho tâm trí.
See more

THE SECRET
Bí mật

365 days of English translation practice and the journey to discover the Secret of the Law of Attraction. 365 ngày luyện dịch tiếng Anh và Hành trình khám phá Bí mật của Luật hấp dẫn.
See more

Find a quite place, use a humble pen.

paul simon

I’m a writer, and I write my own stories.
Tôi là một người thích viết, và tôi viết những câu chuyện của riêng tôi.

LAST POSTS

About Me
Tôi là

ISA Mai Lam, a Vietnamese writer who loves traveling, drawing and photography.  
Một cây viết thích du lịch, vẽ tranh và chụp ảnh.

Get In Touch
Tìm tôi tại

%d bloggers like this: